כנסים והרצאות:  הרצאות וסדנאות למנהלים - בואו ללמוד על ניהול סיכונים כולל וניהול סיכונים משפטיים. / לחץ כאן

מאמרים ושאלות נפוצות

ניהול סיכונים - העתיד

מה צופן העתיד בניהול סיכונים כולל לאור תקן ISO 31000 ?התקן הבינלאומי ISO 31000 חדשני ומביא תפיסת עולם חדשה לתחום ניהול הסיכונים. 

הגדרת הסיכון הקלאסית הייתה "מכפלת ההסתברות לקרות האירוע בנזק שהוא עלול לגרום", ואילו ההגדרה החדשה שמציג התקן הבינלאומי היא "השפעת חוסר הודאות על יעדים ומטרות". ההבדל אינו רק בניסוח אלא בתפיסת העולם העומדת מאחוריו. אם עד כה היה הסיכון עומד בפני עצמו וניתן לקביעה באמצעות משוואה מתמטית בלבד, מציבה ההגדרה החדשה את השגת מטרות הארגון ויעדיו כמשתנה העיקרי בהגדרת הסיכון. ללא הבנה מעמיקה של יעדי הארגון בכל תחום שהוא לא ניתן כלל להגדיר את הסיכונים העומדים בפניו. 

התקן הבינלאומי החדש מכניס את תהליך ההכנה לתוך ניהול הסיכונים עצמו. בעבר נהוג היה להתחיל את ניהול הסיכונים בזיהוי הסיכון, להעריכו ולטפל בו, ולסיים במעקב ובביקורת. ע"פ התקן החדש מתחיל תהליך ניהול הסיכונים בהכנת מסגרת לניהול סיכונים בארגון, הכוללת תהליך של הגדרת מדיניות, הגדרת גישת הארגון לסיכונים ותכנית העבודה לניהולם, ומינוי בעלי התפקידים שיקבלו את האחריות לתהליך. 

על פי התקן הבינלאומי לניהול הסיכונים שני רבדים: הרובד הניהולי (קביעת המסגרת, התכנית והמדיניות), והביצוע בפועל. רק לאחר עבודת ההכנה אפשר להתחיל בזיהוי הסיכונים ובטיפול בהם. הביצוע בפועל נעשה על ידי מומחים למקצועות השונים (אנשי כלכלה, משפטים, תעשיה וניהול וכו'), בשיתוף עם מערך ניהול הסיכונים הפנימי. לשלב הביצוע נוסף שלב התיעוד והלימוד העצמי כחלק מהצורך לשפר את ביצועי הארגון באופן מתמשך. 

על פי תפיסת העולם החדשה ניהול סיכונים אינו תהליך סטטי אלא תהליך דינמי בעיקרו, והוא מושפע באופן שוטף משינוי בנסיבותיו הפנימיות והחיצוניות של הארגון, ביכולת הלמידה שלו, בהבנה שלכל סיכון יש מקור וסיבה, ובכך שכל סיכון יכול להיות בעצמו, או בטיפול בו, מקור לסיכונים אחרים. 

התקן החדש מציב כתנאי ליעילות התהליך את קבלת הסכמתם המודעת של כל מרכיבי הארגון והפיכתו ל"שפה" נוספת של הארגון. חשוב שבעלי התפקידים בכל הדרגים יבינו שניהול הסיכונים אינו מכוון לתפיסת אשמים ולהענשתם על טעויות שאולי עשו, אלא הוא חלק מהניסיון לשפר את ביצועי הארגון באופן מתמיד. רק אם כל בעלי התפקידים יראו עצמם חלק מהתהליך וירגישו מחויבות להצלחתו יוכל ניהול הסיכונים להביא תועלת מרבית לארגון ולבעלי העניין שבו – הבעלים, העובדים, הספקים והלקוחות.

וקצת מחשבה לעתיד: 

כאשר יהפוך ניהול הסיכונים לחלק מהתרבות הארגונית, חלק מהשפה העסקית של הארגון כלפי פנים וכלפי חוץ, התוצאות לא יאחרו לבוא: כמות האירועים המוגדרים כ"סיכון" לארגון תפחת והארגון יהיה קרוב יותר להשגת יעדיו ומטרותיו. 

לא רחוק היום שבו ניהול סיכונים ייתפס כחלק בלתי נפרד מניהול מקצועי, לרבות מוסדות המגזר השלישי ומוסדות שלטוניים. כאשר יהפוך ניהול הסיכונים לחלק בלתי נפרד מתחום הניהול, יהיה חוצה גבולות (גיאוגרפיים ודיסציפלינריים כאחד): יבוא, יצוא, עבודה עם משרדים ממשלתיים, עמידה בתנאי סף במכרזים, רכישת פוליסות ביטוח, כל אלה יהיו כפופים לעמידה בתקני ניהול סיכונים.

על מנת שתוכלו להיות חלק מהעתיד, התקשרו אלינו עוד היום. יחד נבנה תכנית לניהול סיכונים משפטיים, אחד התחומים המרכזיים בניהול סיכונים כולל.

 
רוצים לדעת עוד?
• התשובות לשאלות שרציתם לשאול - מאמרים ושאלות נפוצות
• בואו לקרוא מה עלול חלילה לקרות גם לכם - שטח מסוכן
• השתכנעתם? בואו נפגש - צור קשר
design by Oren Fait | developed by entry interactive
/ משפט חזק / ניהול סיכונים משפטיים - אריה שורץ עו"ד ונוטריון