כנסים והרצאות:  הרצאות וסדנאות למנהלים - בואו ללמוד על ניהול סיכונים כולל וניהול סיכונים משפטיים. / לחץ כאן

תיק דוגמאות

ענף ייצור מזון

בדקנו חברה פרטית המנהלת מאפייה ללחמים ומוצרי מאפה.  החברה מנוהלת בידי בעליה ובני משפחה, מעסיקה למעלה מעשרים עובדים בשלוש משמרות (24 שעות ביממה), ומשווקת את תוצרתה ברחבי הארץ בעיקר למרכולים ובתי קפה. 

הבדיקה העלתה בין היתר את הסיכונים המשפטיים הבאים:


רישומי רשם החברות לא משקפים את הבעלות והניהול
(סעיפים 176 ו – 353 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999)
הרישום אינו משקף את הבעלות והניהול בעסק. הרישום השגוי עלול לגרום לחיוב באחריות של מי שאינו אחראי באמת, להעלות טענות של אחריות שילוחית, הטעייה של צדדים שלישיים, ואף חבות של החברה בעוולת הפרת חובה חקוקה.

אי עמידה בחובה לשלם אגרות שנתיות והגשת דוחות שנתיים לרשם החברות
(סעיף 172 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999)
חברה פרטית חייבת לערוך כל שנה דוחות כספיים, שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר, ולהגישם לרשם החברות. כן היא חייבת לשלם אגרה שנתית. הפרת החובה עלולה לגרור חבות של החברה בעוולת הפרת חובה חקוקה כלפי מי שהסתמך על המרשמים [ראה סעיף 353 לחוק החברות], ועיצומים כספיים (קנס). אי תשלום הקנס במועד עלול להביא לפירוק החברה.

אי רישום סמליל החברה כסימן מסחרי
סימן מסחרי שאינו רשום אינו מוגן ע"י חוק סימני מסחר ולא ניתן להגיש תובענה על שימוש מסחרי, ללא רשות, בסימן זהה או דומה. קיים קושי להגן על זכויות הקניין הרוחני של החברה.

רישוי עסקים
החברה טרם סיימה את תהליך קבלת רישוי העסק ועליה לפנות לרשות המקומית על מנת לסיימו. ניהול העסק ללא רשיון מהווה עבירה של החברה ושל הבעלים, והם חשופים להגשת כתבי אישום כנגדם, לקנס, מאסר, וצו סגירה לעסק.

אי עמידה בחובת סימון מוצרים ארוזים
לגבי מוצרי מזון קיימת חובת סימון אריזות המזון. חובה זו מעוגנת במספר דברי חקיקה ובתקנים שונים. גם לגבי מוצרי מזון שאינם ארוזים קיימת חובת סימון בתווית. החברה אינה מסמנת את המוצרים המיוצרים ומשווקים על ידה כדין, והיא חשופה לפיכך לתביעות של צרכנים ולביקורת של משרד התמ"ת, שבכוחו להטיל עליה קנסות משמעותיים.

ייצור מוצרים מטוגנים – אי סילוק שמן מפס הייצור
(בתקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ"ג – 1993)
עבירה על התקנות נקבעה כעבירת קנס בצו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמן משומש), התשס"ז-2006. החברה אינה מקיימת את כל ההוראות הנוגעות לאיסוף שמן משומש, וחשופה לקנסות כבדים.

בטיחות בעבודה
(פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970)
(תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999)
החברה אינה עומדת בכל התקנים הנוגעים לבטיחות בעבודה, אינה מקצה תנאים מתאימים לעובדים, לא מגינה עליהם בהתאם לכל התקנות הקיימות מסכנות במפעל. החברה חשופה לתביעות נזיקין של העובדים, ולהתנערות של חברת הביטוח מאחריותה בשל אי העמידה בתקני הבטיחות המחייבים על פי דין.

קיום יחסי עובד מעביד עם נהגי המשאית
בהתאם לחוזים שנחתמו בין החברה לבין נהגי המשאיות המובילים את מוצריה , מוגדרים נהגי המשאיות קבלנים עצמאיים ולא כעובדי החברה. החוזים מנוסחים באופן המאפשר לנהגים לטעון ליחסי עובד מעביד, והחברה חשופה לפיכך לתביעות בגין כספים ותנאים נוספים המגיעים להם בשל יחסי עובד מעביד.

אי עמידה בדרישות החוק בנוגע להעסקת עובדים
(חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1952)
(תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), תשמ"ו – 1986).
החברה אינה עומדת בכל דרישות החוק בנוגע להעסקת עובדים ובכלל זה, במתן תגמול נאות לעובדים העובדים שעות נוספות, אינה משלמת את שכר העובדים בזמן ועל כן היא עלולה להיות חשופה לתביעות בגין הלנת שכר מצד העובדים. בנוסף, לא קיימים היתרים לעבודת לילה.רוצים לדעת עוד?
• התשובות לשאלות שרציתם לשאול - מאמרים ושאלות נפוצות
• בואו לקרוא מה עלול חלילה לקרות גם לכם - שטח מסוכן
• השתכנעתם? בואו נפגש - צור קשר
design by Oren Fait | developed by entry interactive
/ משפט חזק / ניהול סיכונים משפטיים - אריה שורץ עו"ד ונוטריון